Pot 9 – KARNJUKA (Hum-Na Vrhu-Podsenica-Brestje-Kojsko -Hum)
(pot je delno spremenjena)
Začetek poti: Dvorana na Humu
Dolžina poti: 11km
Potreben čas: 3 - 3.5 ure
Potek poti: dvorana na Humu-Goranji Hum.Na Vrhu-spust v dolino potoka Pevmice-ob glavni cesti do zaselka Podsenica-vzpon po cesti do Brega-mimo kamnoloma-zaselek Dol-cesta za Sabotin-Brestje-Figovica-Kalehe-Kojsko-cerkev Svetega Križa-Stegaršče-Ančilo-izhodišče