Pot 8 – TRCINKA (Peternel (Hlevnik)-Nozno-Slapnik-Peternel)
Začetek poti: Spomenik pri Peternelu
Dolžina: 9.7 km
Potreben čas: 2.5 - 3 ure
Potek poti: Peternel-zaselek Pristavo-čez Zagrad-Nozno-pod zaselkom Slapnik-spust v dolino potoka Kožbanjšček-mimo Proja-mimo naravne znamenitosti Krčnik-mimo Korit-Peternel