Pot 7 - BJLA CEPIKA (Dobrovo-Barbana-Grotišče-Ceglo-Medana-Dobrovo)
Začetek poti: TIC Brda - grad Dobrovo
Dolžina: 12 km
Potreben čas: 3.5 – 4 ure
Potek poti: vinska klet-most za Fojano-Fojana-Barbana-spust v dolino potoka Fedrih-Grotišče-po glavni cesti-kapelica v Medani-Ceglo-po cesti v dolino potoka Oblanč-Medansko-vzpon v Medano-Kozlink-Na vrhu-izhodišče.