Pot 2 – ČRNICA (Dobrovo-Slavče-Hlevnik-Neblo-Fojana-Dobrovo)
Začetek poti: TIC Brda - grad Dobrovo
Dolžina daljše variante: 16.5 km
Potreben čas: 4.5 – 5 ur
Dolžina krajše variante: 11.8 km
Potreben čas: 3 – 3.5 ure
Potek poti: vinska klet-Štaloni-dolina potoka Šebeč-prečkanje potoka -vzpon do kapelice v Šlovrencu-mimo Kandije-Slavče-spust k Peternelu-vzpon v Hlevnik-Bajetov vrh-Krnice-Hruševlje-kapelica v Neblem-Vajta –mimo Bertovih-prečkanje glavne ceste-ob potoku Reki-čez most -vzpon do stare ceste za Rutarje-Fojana-Kozlink-Na vrhu-izhodišče.
Krajša varianta: kapelica v Šlovrencu-spust v dolino potoka Kožbanjšček-Hruševlje.