Pohodne poti po Brdih

POHODNE POTI PO BRDIH – imenovane tudi POTI ČEŠNJEVEGA CVETA

Zametki nastanka teh poti segajo v leto 2005, ko smo briški planinci prvič organizirali pohod imenovan Pohod po briških gričih, ki se je kasneje preimenoval v Pohod od češnje do češnje.

Traso pohoda smo vsako leto sproti primerno označili in takoj po pohodu oznake tudi odstranili. Razmišljali smo, zakaj ne bi teh poti, ki smo jih že dodobra spoznali, uredili tako, da bi jih lahko uporabljali tudi drugi. Pa še nam bi bila prihranjena vsakoletna priprava za pohod. Veliko krajev po Sloveniji ima urejene turistične poti in če bi želeli v Brdih temu slediti, bi jih morali napraviti tudi pri nas.

Smerne table

Ravno v tistem času so bili objavljeni razpisi, ki so obetali sredstva za takšne namene. Tako se je realizacija te nove ideje ponujala kar sama. Seveda pa se takšni projekti najprej pripravljajo na sestankih. In tako smo se že daljnega 18.5. 2009 skupaj usedli predstavnica TIC-a Brda, predstavniki Osnovne šole Dobrovo in Planinskega društva Brda. Po pregledu obstoječega stanja smo hitro prišli do zaključka, da samo tri ali štiri poti niso dovolj in jih je potrebno pripraviti več. Želja je bila, da se predstavi čim večji del Brd in da se zajame večina pomembnejših naravnih ali kulturnih znamenitosti. Že takoj na začetku smo se pogovarjali o označitvi poti. Nekateri jih označujejo s številkami, spet drugje imajo imena. Če jim damo imena, morajo biti briška. Pa smo se vprašali, po čem so Brda poznana. Po vinu in seveda po češnjah. Briške češnje, to bo tisto pravo, toda sort češenj je veliko in katera imena izbrati. Rešitev so ponudili iz Osnovne šole, kjer so ravno takrat pripravili seznam starih sort češenj. Ali sploh poznamo vsa ta stara imena, kot so: Drugmbernca, Čmpevka. Ali te sorte sploh še rastejo v Brdih? Seveda, smo rekli vsi navdušeni, če ne drugega, bomo njihova imena ohranili vsaj s poimenovanjem poti po njih. Pa še obiskovalci se bodo spraševali, le kaj ta imena pomenijo, recimo »BJLA CEPIKA« in ponosno jim bomo razložili – stare sorte češenj vendar. In če boste šli po naši poteh, jih boste mogoče celo videli ob poti.

Sledilo je iskanje novih poti in istočasno smo razmišljali o načinu označitve, ki se bo lepo vklopil v naše okolje in bo obiskovalcem nudil dovolj informacij. 

Prehojeni kilometri so se kar nabirali, saj smo si vsako pot najprej začrtali na zemljevidu in si jo nato ogledali na terenu. Brda so glede tega zelo zanimiva, ker večina cest in poti poteka po grebenih ali po dolinah. Prečnih poti po slemenih tako rekoč ni in potem imamo samo še poti iz doline na greben ali pa obratno. Pri izdelavi poti smo se tako morali držati na terenu ponujenih možnosti. Večkrat pa se nam je zgodilo, da poti, ki je bila na zemljevidu prav lepo narisana, v naravi ni več. Zaradi posegov pri prenovi vinogradov so določene poti enostavno prekinjene in potrebno je bilo iskati druge rešitve. Pa tudi prečkanje potokov včasih ni ravno prijetno opravilo. Res je lahko včasih tudi zabavno, ob velikem deževju pa preko nekaterih sploh ne moremo. Vsekakor smo poskušali poiskati najbolj optimalne rešitve, ki so se nam ponujale.

Ko smo okrog Dobrovega izdelali sedem poti, smo si rekli, da ne moremo vendar ostati samo tukaj. Kaj pa drugi deli Brd, kako obiskovalcem predstaviti naravni most Krčnik, kako najvzhodnejši del? Tako sta nastali še dve poti – izven kroga jima rečemo. Na eno se odpravimo pri Peternelu, na drugo pa pri dvorani na Humu.

Markacija

Pri izdelavi poti smo uporabljali vse možne tehnične pripomočke kot so zemljevidi, letalski posnetki terena in nazadnje GPS aparat. Velikokrat je bilo potrebno prehoditi vsako pot, tudi do petkrat, dokler nismo izdelali zemljevida posamezne poti, ocenili potrebnega časa hoje, skupaj z delavci občine postavili smernih tabel in nazadnje markirali poti.

Tako smo označili devet poti, najkrajša je dolga 3km, najdaljša 17km, skupna dolžina pa znaša kar 94km. Da se na poteh znajdemo, smo postavili skoraj 120 smernih tabel. Tako, da nas naj ne čudi kar 318 delovnih ur, opravljenih samo s strani članov Planinskega društva Brda. Prostovoljnih – seveda. Zavestno smo se odločili za to, da napravimo nekaj, kar bo koristno za celotna Brda. Seveda vsega nismo opravili sami, saj je takšen projekt vsekakor preobsežen. Skupaj z občino Brda, TIC Brda in Osnovno šolo Dobrovo je nastal in postal naš, briški.

Prepričani smo, da nam je v dobri meri uspelo. Označitev in poimenovanje poti je unikatna. Vsaka pot ima svoje ime. Da se hitreje znajdemo, so označene z različno barvo in da si obiskovalci ne bi zlomili jezika ob branju nekaterih imen, so označene še s številkami. Izbrana imena starih sort češenj so nalašč napisana nekako tako, kot jih Brici izgovorimo. Barva smernih tabel ni preveč vpadljiva in se lepo zlije z okoljem in drogovi so kovinski v imitaciji lesa, ker bi leseni drogovi v našem okolju hitro razpadli. Smerne table so postavljene samo v glavnih križiščih, zato so poti dodatno označene - markirane. Uporabljena je standardna okrogla rumeno - bela markacija, ki se na državnem nivoju uporablja za turistične poti. Poleg tega so uporabljene puščice ali črte rumene barve, narisane na vertikalnih objektih ali na tleh.

kazipot

Poleg tega so na nekaterih poteh na najbolj markantnih lokacijah postavljene večje table s panoramskimi posnetki posameznih delov Brd. Na tablah so zapisana imena vasi in vrhov, ki jih s tiste točke vidimo in tako dobimo popolno informacijo o videnem. Fotografije je posnel fotograf Andrej Colja.

Pri gradu na Dobrovem je postavljen večji zemljevid z vrisanimi potmi in če ga bolje pogledate, vam bo jasno, zakaj se nam je utrnila ideja, da poti poimenujemo POTI ČEŠNJEVEGA CVETA. Šele, ko smo glavne poti skupaj vrisali na zemljevid, se nam je pokazal: pet glavnih poti okrog Dobrovega tvori pet venčnih listov – češnjev cvet.

Vabljeni ste, da si jih pobliže ogledate: ČMPEVKO, ČRNICO, DRUGMBERNCO, KOZANKO, PRVAČNCO, BJLO CEPIKO, TRCINKO in KARNJUKO. Poleg njih pa še GRADNIKOVO UČNO POT z drugačno zanimivo vsebino.

  

*Opozorilo: nekatere poti potekajo preko potokov, ki jih v dneh, ko je veliko dežja ni možno prečkati. To velja za Čmpevko, Črnico, Kozanko in Bjlo Cpiko.

ZEMLJEVID POTI LAHKO DOBITE V: Turistično informativnem centru "TIC Brda" v Šmartnem.

 

IMENA POTI:

POT 1 Dobrovo-Gradno-Vedrijan-Dobrovo ČMPEVKA

POT 2 Dobrovo-Slavče-Hlevnik-Neblo-Fojana-Dobrovo ČRNICA

POT 3 Dobrovo-Imenje-razgledni stolp-Šmartno-Biljana-Dobrovo DRUGMBERNCA

POT 4 Dobrovo-Medana-Kozana-Biljana-Dobrovo KOZANKA

POT 5 GRADNIKOVA UČNA POT Dobrovo-Medana

POT 6 Dobrovo-Kozlink-Jordano-Ceglo-Berjač-Medana-Dobrovo PRVAČNCA

POT 7 Dobrovo-Barbana-Grotišče-Ceglo-Oblanč-Medana-Dobrovo BJLA C'PIKA

POT 8 Peternel-Nozno-Slapnik-Peternel TRCINKA (izven kroga)

POT 9 Hum-Podsabotin-Kojsko-Hum KARNJUKA (izven kroga)

POT 10 ALPE ADRIA TRAIL

Zemljevid osrednji del

Zemljevid osrednji del 

Zemljevid "KARNJUKA"

Zemljevid KARJUNKA