Markacijski odsek

markacija

V okviru društva imamo organiziran markacijski odsek. Trenutno imamo 5 članov.

Kdo je markacist in kaj je njegovo delo?

Markacist je posebej usposobljen strokovni delavec, član planinskega društva, ki skrbi za označevanje in vzdrževanje planinskih poti, katerih skrbnik je to planinsko društvo. Zna organizirati in izvesti delo na poteh za katere je zadolženo planinsko društvo, pa tudi na širšem območju ne le v matičnem planinskem društvu.
Markacisti imajo tudi uradni znak.

Osnovni znak, s katerim označujemo planinsko pot je Knafelčeva markacija. Je bela pika obdana z rdečim kolobarjem. Knafelčeva markacija je zaščitena in jo lahko za označevanje planinskih poti uporabljajo le markacisti. Uporabljajo se tudi enotne usmerjevalne table.

slika markac1slika markac2

Slovensko planinsko društvo je že ob svoji ustanovitvi leta 1893 začelo z označevanjem planinskih poti. V prvem letu svojega obstoja je označilo 97 planinskih poti. To delo je prevzela in ga nadaljuje Planinska zveza Slovenije. Za prvo nadelano in označeno pot štejemo planinsko pot na Donačko goro, ki je bila leta 1853 urejena za potrebe zdraviliškega turizma (Planinski vestnik 2, 1896). V Julijskih Alpah je bila kot prva označena pot iz Bohinja čez Komarčo na Triglav leta 1879.

Za označevanje, vzdrževanje in nadelavo planinskih poti usposablja Komisija za planinske poti pri Planinski zvezi Slovenije markaciste in inštruktorje markaciste.

Usposabljanje za markacista poteka po programu, ki ga je potrdila Komisija za vzgojo in izobraževanje PZS in Strokovni svet RS za šport.

Markacist PZS podaljšuje svojo licenco vsako leto. Vsakih pet let pa mora opraviti dodatno licenčno usposabljanje.

Naši markacisti skrbijo za planinsko pot na Sabotin in na Korado, za pohodne poti po Brdih imenovane tudi POTI ČEŠNJEVEGA CVETA ter za del poti ALPE ADRIA TRAIL, ki poteka na območju Brd.
Markacisti sodelujejo z drugimi markacisti s povezovanjem v OPP Posočja. Udeležujejo se delovnih akcij, ki jih organizira KPP in OPP MDO Posočja. Markacisti se trudijo, kolikor morejo, žal pa v svojih vrstah pogrešajo nove člane.

Vsakega novega člana bomo zelo veseli!