Ustanovitev društva:

Briški planinci smo najprej delovali v sklopu planinskega društva Nova Gorica. Kot sekcija smo se organizirali leta 1982 in ob ustanovitvi šteli preko 100 članov. V tem času smo bili aktivni na več področjih (izletniškem, gradbenem, urejanju poti). Zato se je v letu 1991 pokazala potreba in pričela zoreti ideja po osamosvojitvi – ustanovitvi samostojnega društva.

Planinsko društvo Brda je bilo ustanovljeno na občnem zboru 28.02.1992, v prostorih osnovne šole na Dobrovem. Predlog za ustanovitev samostojnega društva je bil sprejet soglasno. Za prvega predsednika društva je bil imenovan Zvezdan Mikulin. Društvo je ob ustanovitvi štelo 125 članov. Za včlanitev v PZS je bilo potrebno predhodno urediti zadeve okrog lastništva koče na Koradi (med PD Brda in PD Nova Gorica). Društvo je postalo član PZS v letu 1993.

Glavne aktivnosti društva:

Organizacija planinskih izletov in tur. V povprečju vsako leto izvedemo 20 planinskih akcij, ki se jih udeleži okrog 500 udeležencev. Tri naše akcije oglašamo kot akcije širšega pomena:

 • pohod Peternel-Korada-Peternel konec maja
 • pohod Od češnje do češnje v začetku junija
 • Martinov pohod v novembru
 • pohod Ob meji brez meje konec decembra

V vrtcu pomagamo pri izvedbi pohodov za otroke iz vrtca na Dobrovem in Kojskem. Letno se izvede 4 do 5 pohodov, ki se jih povprečno udeleži preko 50 pohodnikov. Druga naša aktivnost je urejanje planinskih poti na območju Sabotina in Korade in urejanje turističnih peš poti po Brdih. Planinsko društvo vzdržuje Zavetišče na Koradi.

Znak društva:

Leta 1996 smo se odločili za izdelavo znaka društva. Želeli smo imeti znak, ki bi res predstavljal planinstvo v Brdih. Izdelavo smo zaupali akademskemu kiparju g.Šuligoju. Tako je nastal znak, v katerem je zajeto prav vse, kar se navezuje na planinsko dejavnost in glavno dejavnost v Brdih.

Rdeč krog z belo sredino – Knafeljčeva markacija in vitica skozi ta krog. Vitica kot del trte oziroma vinogradništva, ki je glavna dejavnost v Brdih. Vitica je oblikovana tako, da spodnji del likovno opisuje svetlobo-sonce, ki so ga polna tako Brda, kakor hribi. Drugi del, ki se viša in na vrhu zakrivi predstavlja hrib. Tretji del, ki je ukrivljen v levo nakazuje premagovanje strmine – lahko si predstavljamo planinca, ki se vzpenja po hribu.

Druge pomembne aktivnosti:

 • 2005 sodelovali v projektu Sabotin park miru, ki je bil sofinanciran s strani evropske unije. Člani društva so ob pomoči drugih udeležencev v treh akcijah očistili kaverno, ki poteka pod dvoriščem okrepčevalnice na Sabotinu.
 • PD Brda pomagalo pri organizaciji 45. Srečanja planincev treh dežel, 24/25.10.2009.
 • V sodelovanju z občino Brda, leta 2011 izdelava 9 turističnih poti po Brdih v skupni dolžini preko 90 km.
 • Leta 2012 izdelava dela poti Alpe/Adria, ki poteka skozi Brda.
 • Leta 2021v sodelovanju z ZTKMŠ  izdelava 19. in 20 etape pohodniške poti Julijana (Korada-Šmartno in Šmartno-Solkan)

oblak

Kontakti in pravilniki

Sedež društva in podatki za dostop:
Trg 25. maja 2
5212 Dobrovo v Brdih

zemljevid

E pošta: pdbrda@pzs.si
Spletna stran: www.pdbrda.si

Davčna številka: 48607100

TRR: SI56 6100 0002 3283 063, DELAVSKA HRANILNICA

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE PD BRDA

PRAVILNIKI

PRAVILA PLANINSKEGA DRUŠTVA

billionphotos 947200 48x48

Članarina

Vrste in višina članarine za leto 2022

A - polnoletna oseba - z največjim obsegom ugodnosti - 60,00 EUR
A/d - družinski popust - 54,60 EUR
B polnoletna oseba - 28,00 €
B/z družinskim popustom - 22,60 €
B1 oseba, starejša od 65 let - 21,00 €
S + Š srednješolec ali oseba s statusom študenta - 18,50 €
S + Š/z družinskim popustom - 15,00 €
P + O predšolski ali osnovnošolski otrok - 8,00 €
P + O/z družinskim popustom - 6,40 €

Družinski popust
Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino v isto društvo za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se poleg staršev štejejo še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Enako velja tudi za istospolne partnerje z otroki.
Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci!

Zavarovanje članov PZS za leto 2022
PREBERI VEČ

Osnovno in zavarovalno jamstvo
PREBERI VEČ

oblak

Ugodnosti za člane

Plačilo članarine PZS prinaša sledeče ugodnosti:

 • možnost udeležbe na turah, organiziranih s strani društva
 • zavarovanje v primeru poškodb pri opravljanju planinske dejavnosti
 • zavarovanje za reševanje v tujini
 • dodatno zavarovanje na turah, organiziranih s strani društva
 • možnost sklenitve dodatnega zavarovanja
 • popust pri nabavi planinske opreme v določenih trgovinah
 • popust pri prenočevanju v planinskih postojankah, tudi v tujini
 • ugodne cene avtobusnih prevozov
 • ugodnejše cene izobraževanj, organiziranih s strani PZS