PROGRAM 2024

JANUAR

14. januar : 24. pohod Vrhovlje-Plave-Korada-Vrhovlje
28. januar: pohod ob slovenski obali

FEBRUAR


18.februar: Zimski pohod na Mali Golak  (1495 m)

MAREC

2. marec: občni zbor društva
10. marec : Avške police
17. marec: Podbrdo-Grahovo  ob Bači (Juliana 9. etapa)

APRIL
7. april : 3. Pohod med cvetočimi češnjami
21. april: Pot sedmih slapov (Buzet)
30. april: nočni pohod na Korado

MAJ
11.-12. maj : Velebit (hrvaška)
26. maj : pohod: Peternel-Korada-Peternel

JUNIJ
2 junij:  19. pohod »od češnje do češnje«
16. junij: Trupejevo poldne (1931 m)

JULIJ
14. julij : Pico di Mezzodi (Poldnik) 2063 m

AVGUST
3.-4. avgust : Cmir (2393 m)


SEPTEMBER

1. september: Vrh nad peski (2176 m)

OKTOBER
19. oktober: Monte Robon (1980 m) - Velika Bavha
26. oktober: v neznano

 NOVEMBER

10. november: 6. Martinov pohod po Brdih


DECEMBER

22. december: 16. Pohod ob meji brez meje
26. december: nočni pohod na Korado

UO si pridržuje pravico do spremembe poti, datuma ali odpovedi ture v primeru nezadostnega števila udeležencev, slabega vremena ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

 

Ustanovitev društva:

Briški planinci smo najprej delovali v sklopu planinskega društva Nova Gorica. Kot sekcija smo se organizirali leta 1982 in ob ustanovitvi šteli preko 100 članov. V tem času smo bili aktivni na več področjih (izletniškem, gradbenem, urejanju poti). Zato se je v letu 1991 pokazala potreba in pričela zoreti ideja po osamosvojitvi – ustanovitvi samostojnega društva.

Planinsko društvo Brda je bilo ustanovljeno na občnem zboru 28.02.1992, v prostorih osnovne šole na Dobrovem. Predlog za ustanovitev samostojnega društva je bil sprejet soglasno. Za prvega predsednika društva je bil imenovan Zvezdan Mikulin. Društvo je ob ustanovitvi štelo 125 članov. Za včlanitev v PZS je bilo potrebno predhodno urediti zadeve okrog lastništva koče na Koradi (med PD Brda in PD Nova Gorica). Društvo je postalo član PZS v letu 1993.

Glavne aktivnosti društva:

Organizacija planinskih izletov in tur. V povprečju vsako leto izvedemo 20 planinskih akcij, ki se jih udeleži okrog 500 udeležencev. Pet naši akcij oglašamo kot akcije širšega pomena:

 • pohod Med cvetočimi češnjami v začetku aprila
 • pohod Peternel-Korada-Peternel konec maja
 • pohod Od češnje do češnje v začetku junija
 • Martinov pohod v novembru
 • pohod Ob meji brez meje konec decembra

V vrtcu pomagamo pri izvedbi pohodov za otroke iz vrtca na Dobrovem in Kojskem. Letno se izvede 4 do 5 pohodov, ki se jih povprečno udeleži preko 50 pohodnikov. Druga naša aktivnost je urejanje planinskih poti na območju Sabotina in Korade in urejanje turističnih peš poti po Brdih. Planinsko društvo vzdržuje Zavetišče na Koradi.

Znak društva:

Leta 1996 smo se odločili za izdelavo znaka društva. Želeli smo imeti znak, ki bi res predstavljal planinstvo v Brdih. Izdelavo smo zaupali akademskemu kiparju g.Šuligoju. Tako je nastal znak, v katerem je zajeto prav vse, kar se navezuje na planinsko dejavnost in glavno dejavnost v Brdih.

Rdeč krog z belo sredino – Knafeljčeva markacija in vitica skozi ta krog. Vitica kot del trte oziroma vinogradništva, ki je glavna dejavnost v Brdih. Vitica je oblikovana tako, da spodnji del likovno opisuje svetlobo-sonce, ki so ga polna tako Brda, kakor hribi. Drugi del, ki se viša in na vrhu zakrivi predstavlja hrib. Tretji del, ki je ukrivljen v levo nakazuje premagovanje strmine – lahko si predstavljamo planinca, ki se vzpenja po hribu.

Druge pomembne aktivnosti:

 • 2005 sodelovali v projektu Sabotin park miru, ki je bil sofinanciran s strani evropske unije. Člani društva so ob pomoči drugih udeležencev v treh akcijah očistili kaverno, ki poteka pod dvoriščem okrepčevalnice na Sabotinu.
 • PD Brda pomagalo pri organizaciji 45. Srečanja planincev treh dežel, 24/25.10.2009.
 • V sodelovanju z občino Brda, leta 2011 izdelava 9 turističnih poti po Brdih v skupni dolžini preko 90 km.
 • Leta 2012 izdelava dela poti Alpe/Adria (30. in del 31. etape), ki poteka skozi Brda.
 • Leta 2021v sodelovanju z ZTKMŠ  izdelava 19. in 20 etape pohodniške poti Julijana (Korada-Šmartno in Šmartno-Solkan)
 • Leta 2022 v sodelovanju z ZTKMŠ izdelava nove poti na Sabotinu - BRIŠKI KROG MIRU.