29.2.2020 - OBČNI ZBOR

Aktualno
Datum: 29.02.2020 00:00

 VABILO

 NA 29. REDNI OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA BRDA

 OBČNI ZBOR BO V SOBOTO, 29. FEBRUARJA 2020 OB 18. URI V VILI VIPOLŽE.

 Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev 29. rednega letnega občnega zbora
2. Predlog in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, 2 overovatelja zapisnika in verifikacijsko komisijo
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Poročilo o delu društva v letu 2019 (finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora, poročilo častnega razsodišča, poročilo markacistov, poročilo          pohodi vrtec in osnovna šola)
5. Obravnava in sprejem poročil
6. Podelitev priznanj
7. Pozdravi gostov
8. Program dela društva v letu 2020 in sprejem programa
9. Razno

  

Dobrovo, 7.2.2020

Predsednica društva
Iva Šibav

 

 

Vsi datumi


  • 29.02.2020 00:00

Poganja iCagenda